Flair 2017-07-12T13:01:14+00:00

Flair

Bekijk ook onze andere vroege rassen:

Vroegheidaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijs
Productiviteitaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijsaardbei-grijs
Smaakaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijs
Ziektebestendigheidaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijsaardbei-grijs
Houdbaarheidaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijs
Uiterlijkaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijs

Het vroegste ras op de markt met een sterk aroma en een goede smaak. Flair biedt mogelijkheden voor de vroege teelt onder glas en tunnel. In tegenstelling tot Darselect hebben de vruchten van Flair een betere zetting en behouden ze een goede glans. Ten opzichte van Clery heeft Flair het voordeel nog een aantal dagen vroeger te zijn. Ten opzichte van Lambada is Flair minder gevoelig voor wortelziekten en zijn de vruchten harder. In het noorden van Duitsland en Scandinavië vervangt Flair het minder smaakvolle Honeoye.

Bloei en plukperiode
Gezien de vroegheid van Flair is het een ideaal ras om het aardbeienseizoen op te starten. Flair kan twee tot vijf dagen vroeger zijn dan Clery. De bloemtakken van Flair zijn lang waardoor de bloemen vaak boven het gewas uitsteken. Hierdoor, en zeker bij afdekking met vlies of folie, is er echter ook meer kans op nachtvorstschade en dienen er passende voorzorgsmaatregelen genomen te worden. De vruchten van Flair groeien snel uit zodat er op korte tijd een geconcentreerde oogstperiode volgt. Gemiddeld genomen is de oogst na vier weken voorbij.

Vruchtkwaliteit
Flair houdt van wholesale jerseys een koel klimaat; de vruchten groeien dan goed uit en zijn voldoende stevig. Flair heeft een makkelijke vruchtzetting. Dit echter onder voorwaarde dat de planten voldoende winterkoude gekregen hebben voor de strekking van de bloemtakken en de kwaliteit van de bloemen. Bij een warm najaar kan Flair, doordat de cheap nhl jerseys bloemaanleg vroeg begint, makkelijker wat voorbloei geven. De vruchtvorm is wat langwerpig / kegelvormig. Flair heeft een mooie glans en een helrode kleur.

Oogst en productie
Typisch voor Flair is haar open opgericht gewas met relatief weinig blad op lange bladstelen. Door deze plantopbouw zijn de aardbeien makkelijk te plukken. Belangrijk tijdens de uitgroei en de oogst is een voldoende watergift. In de tunnels is het bij warm weer nodig om de twee dagen te plukken in de morgen, om zo over rijpheid te voorkomen. Worden de aardbeien niet tijdig geplukt dan kleuren ze makkelijk door bij bewaring. Omwille van de smaak is het ras uitermate geschikt bevonden voor rechtstreekse verkoop. Het vruchtgewicht is vergelijkbaar met Clery en ook de productie kan op dezelfde hoogte liggen indien tijdig geplant en goed bijbemest in het najaar. Ook bij trayplanten is het belangrijk om voldoende vroeg te stekken en in de loop van september en oktober goed bij te bemesten om een zo een goed productiepotentieel te bekomen.

Ziektegevoeligheid
Flair is weinig gevoelig voor bodemziekten in het algemeen. Niettemin zijn preventieve maatregelen tegen Phytophthora cactorum aanbevolen. Flair is niet erg gevoelig voor meeldauw, op stellingteelten kunnen vruchten wel aangetast worden. Daar Flair erg gevoelig is voor bodemherbiciden is het aanbevolen om met bespuitingen te wachten totdat de aardbeiplanten voldoende zijn ingeworteld en ook voorzichtig met de dosis te zijn.

Van Alphen Aardbeienplanten

Specialist in de vermeerdering van aardbeienplanten.