Jive 2017-07-08T13:44:11+00:00

Jive

Bekijk ook onze andere late rassen:

Vroegheidaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-grijsaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijs
Productiviteitaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-rood
Smaakaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijsaardbei-grijs
Ziektebestendigheidaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijsaardbei-grijs
Houdbaarheidaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-rood
Uiterlijkaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-roodaardbei-grijs

Het ras Jive is een goed alternatief voor de verlate teelt in volle grond met Elsanta wachtbedplanten. Jive heeft van hoge temperaturen weinig last. Het nieuwe ras houdt daarentegen van warm groeizaam weer en een zandige bodem.

Het is belangrijk Jive niet té laat te planten omdat dan het gevaar bestaat dat de laatste vruchten niet meer rijp worden. Jive maakt eerst een behoorlijk sterk wortelstelsel en dan pas blad. Ook in late tunnelteelten kan Jive mee, maar ook dan moet er rekening gehouden worden met het tragere groeipatroon. Jive moet dan zo’n 10 dagen eerder geplant worden dan Elsanta.

Bloei en plukperiode
Van nature is Jive een laat ras, de bloei komt makkelijk een week later dan bij Elsanta en Sonata in de normale teelt. Dat is ook zo in de gekoelde teelt, wat in een zomerteelt alleen maar voordelig is. De bloemtakken komen vervolgens mooi gespreid uit de planten. De bloemkwaliteit is goed en onder warme omstandigheden is de vruchtzetting goed.

Vruchtkwaliteit
De eerste vruchten van Jive zijn groot en langwerpig kegelvormig. Soms zijn ze wat afgeplat. De daaropvolgende vruchten zijn erg uniform van maat en behouden hun conische vorm. Jive heeft een mooie rode kleur en een goede glans. De smaak van Jive is goed en wordt er bij warmer weer alleen maar beter op. De aardbeien zijn vleziger dan Elsanta wat meteen ook de betere houdbaarheid verklaart als je de Jive vergelijkt met Elsanta. De gevoeligheid voor drukplekken is geringer. De vruchten kleuren ook niet door in de bewaring. Jive heeft dus duidelijk voordelen voor de zomermaanden als exportproduct.

Oogst en productie
Het is net de grote spreiding van de oogst en het laag aantal vruchten per bloemtak die er voor zorgen dat Jive tot 30 % productiever kan zijn dan Elsanta en Sonata. De vruchten zijn veel groffer en dit gedurende de volledige oogst, die al snel twee weken langer duurt dan bij Elsanta en Sonata. De vruchten kleuren langzamer door dan bij Elsanta en groeien zodoende veel dikker uit. Daar staat ook nog eens een hoger plukrendement tegenover.

Ziektegevoeligheid
Jive is minder gevoelig voor witziekte (meeldauw) dan Elsanta. Voor meeldauw kan het ras vergeleken worden met Sonata. In oudere gewassen kan Jive ook wat spintgevoelig zijn maar in het algemeen is het een robuuste variëteit. Het ras heeft een gemiddelde vatbaarheid voor stengelbasisrot (Phyotphthora cactorum) en dit vooral op substraat. Jive is ook redelijk gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea).

Van Alphen Aardbeienplanten

Specialist in de vermeerdering van aardbeienplanten.