Oogst 2017-06-30T16:01:01+02:00

Oogst

Wij zijn een “gesloten bedrijf” wat alle teeltstadia binnen ons eigen bedrijf uitvoert. Elk jaar worden er van de originele stock, zoals deze bij de Naktuinbouw in stand wordt gehouden, van elk ras een aantal planten gekocht. De eerste 2 generaties planten (SE1 en SE2 gecertificeerd) worden in een luisvrije kas vermeerderd, waarna er nog slechts één vermeerderingscyclus in de openlucht plaats vindt. Al onze planten zijn hiermee afkomstig van SE2 moederplanten.

Van Alphen Aardbeienplanten

Specialist in de vermeerdering van aardbeienplanten.